Documenta Catholica Omnia
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam


1983-01-25- Codex Iuris Canonici [Littera D]DOCTRINARUM     [1]
Can. 0696      culpabili modo agendi sodalis ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideologiis materialismo vel

DOCTRINAS     [1]
Can. 0750      presbyteratum; qui ad presbyteratum destinantur, ad diaconatus quascumque devitare doctrinas iisdem contrarias. - Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum

DOCUMENTA     [32]
Can. 0241      ministeriis sacris perpetuo sese dedicent. § 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae
Can. 0428      quominus sive per se sive per alium curiae dioecesanae documenta quaelibet subtrahant vel destruant, aut in iis quidquam immutent
Can. 0458      committuntur; 2_ communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio
Can. 0486      dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum. - § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt, maxima cura custodiri
Can. 0488      per procuratorem recipere. - Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut
Can. 0489      obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis destruantur
Can. 0489      secreto servanda cautissime custodiantur. § 2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt
Can. 0490      Administratore dioecesano. § 3. Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur. - § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut
Can. 0491      - § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo
Can. 0491      diligenter custodiantur et systematice ordinentur. § 3. Acta et documenta, de quibus in §§ 1 et 2, ut inspiciantur
Can. 0555      celebrentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut
Can. 1025      impedimento, atque praerequisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit; praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque scrutinium peractum
Can. 1050      Ut quis ad sacros ordines promoveri possit, sequentia requiruntur documenta: 1_ testimonium de studiis rite peractis ad normam can
Can. 1052      proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet documenta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio
Can. 1052      procedat alieni subditi, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta praesto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque
Can. 1053      curiam loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate serventur. § 2. Singulis ordinatis det Episcopus ordinans
Can. 1234      formas colendo. § 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure
Can. 1284      habere; 8_ rationem administrationis singulis exeuntibus annis componere; 9_ documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti iura in bona
Can. 1475      de fideli translatione constet. - § 1. Iudicio expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen
Can. 1539      extortam. - In quolibet iudicii genere admittitur probatio per documenta tum publica tum privata. - § 1. Documenta publica
Can. 1540      per documenta tum publica tum privata. - § 1. Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio
Can. 1540      in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis. § 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum uniuscuiusque loci leges
Can. 1540      uniuscuiusque loci leges talia iure censentur. § 3. Cetera documenta sunt privata. - Nisi contrariis et evidentibus argumentis aliud
Can. 1541      privata. - Nisi contrariis et evidentibus argumentis aliud evincatur, documenta publica fidem faciunt de omnibus quae directe et principaliter
Can. 1543      § 2. - Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio documenta infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et quanti huiusmodi
Can. 1543      infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et quanti huiusmodi documenta sint facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non
Can. 1544      aestimare an et quanti huiusmodi documenta sint facienda. - Documenta vim probandi in iudicio non habent, nisi originalia sint
Can. 1546      exhibeatur in processu. - § 1. Nemo exhibere tenetur documenta, etsi communia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad
Can. 1577      debeat. § 2. Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite
Can. 1645      pars sententiae dispositiva non sustineatur; 2_ postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent
Can. 1658      § 2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico, documenta quibus petitio innititur. - § 1. Si conamen conciliationis
Can. 1678      1559; 2_ acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere. § 2. Examini, de quo

DOCUMENTALI     [1]
Can. 1687      sunt transmittenda quique scripto monendus est agi de processu documentali. § 2. Integrum manet parti, quae se gravatam putet

DOCUMENTI     [1]
Can. 1546      violationis secreti servandi. § 2. Attamen si qua saltem documenti particula describi possit et in exemplari exhiberi sine memoratis

DOCUMENTIS     [6]
Can. 0033      Decreta generalia exsecutoria, etiamsi edantur in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus, et eorum praescripta quae legibus sint
Can. 0279      maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum
Can. 0535      quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano
Can. 1020      dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exiguntur ad norma cann. 1050 et 1051
Can. 1578      diligenter adnotentur. § 2. Periti debent indicare perspicue quibus documentis vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum
Can. 1602      satis esse censeat. § 2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis imprimantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obligatione

DOCUMENTO     [11]
Can. 0054      intimatur. § 2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo documento ad normam iuris intimandum est. - Firmo praescripto cann
Can. 0058      cuius exsecutionem datum est. § 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impositum, cessat resoluto iure praecipientis. - § 1
Can. 0269      salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respicientibus; 2_ ex legitimo documento sibi constiterit de concessa excardinatione, et habuerit praeterea ab
Can. 0535      instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. § 3. Unicuique paroecia sit
Can. 0803      aut persona iuridica ecclesiastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documento scripto uti talem agnoscit. § 2. Institutio et educatio
Can. 0877      liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo publico documento aut ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta
Can. 1339      monitione et correptione constare semper debet saltem ex aliquo documento, quod in secreto curiae archivo servetur. - § 1
Can. 1391      vel mutato utitur; 2_ qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in publico ecclesiastico
Can. 1391      utitur in re ecclesiastica; 3_ qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit. - Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem
Can. 1686      interventu defensoris vinculi, matrimonii nullitatem sententia declarare, si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet
Can. 1707      mentio fiat. - § 1. Quoties coniugis mors authentico documento ecclesiastico vel civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo

DOCUMENTORUM     [5]
Can. 0486      certo ordine disposita et diligenter clausa custodiantur. § 3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum
Can. 0487      cancellarii licentia. § 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae
Can. 0592      Sedi mittat. § 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos respiciunt, eorumque observantiam
Can. 1475      sine iudicis mandato tradere prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum, quae sunt processui acquisita. - Quilibet, sive baptizatus sive
Can. 1522      ad extraneos quod attinet, non aliam vim obtinent nisi documentorum. - Perempti iudicii expensas, quas quisque ex litigantibus fecerit

DOCUMENTUM     [9]
Can. 0487      sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem
Can. 1070      investigationes peregerit, de harum exitu quam primum per authenticum documentum eundem parochum certiorem reddat. - § 1. Excepto casu
Can. 1105      aut a duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris civilis authenticum. § 3. Si mandans
Can. 1208      dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in ecclesiae
Can. 1391      poena pro delicti gravitate puniri potest: 1_ qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit, vel verum mutat, destruit, occultat, vel
Can. 1542      omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur. - Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice
Can. 1545      ab adversario examinari possint. - Iudex praecipere potest ut documentum utrique parti commune exhibeatur in processu. - § 1
Can. 1600      2. Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest, exhiberi
Can. 1703      parti cuius interest prudenter patefaciat. § 2. Parti instanti documentum allatum vel testimonium receptum iudex ostendere poterit et tempus

DOGMATICAE     [1]
Can. 0252      sacrae Scripturae conspectum acquirant. § 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum

DOGMATICAM     [1]
Can. 0253      distincti totidem nominentur magistri qui doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, historiam ecclesiasticam, aliasque

DOLEAT     [1]
Can. 0865      catechumenatum sit probatus; admoneatur etiam ut de peccatis suis doleat. § 2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari

DOLO     [15]
Can. 0067      fiat mentio expressa de priore, aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua rescripto usus non fuerit. §
Can. 0125      Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo, valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam
Can. 0128      - Quicunque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert, obligatione tenetur damnum
Can. 0172      ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam certam personam
Can. 0182      praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse. §
Can. 0188      causa renuntiare. - Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso, dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irrita
Can. 0643      684; 4_ qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus, vel is quem Superior eodem modo inductus recipit
Can. 0656      4_ sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se vel per
Can. 1098      directe et principaliter intendatur. - Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem
Can. 1191      capaces. § 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure nullum est. - § 1. Votum
Can. 1200      obligatione tenetur implendi, quod iureiurando firmaverit. § 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure nullum est
Can. 1204      secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur. - Loca
Can. 1321      praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. § 2. Poena lege vel praecepto
Can. 1457      cognoscant ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis
Can. 1645      et contrariam decisionem exigentia indubitanter probent; 3_ sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius; 4_ legis non

DOLOSA     [1]
Can. 1318      ne comminetur legislator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri

DOLOSE     [1]
Can. 1041      positive cooperantes; 5_ qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel sibi vitam adimere tentaverit; 6_ qui actum

DOLUS     [1]
Can. 0069      potest exsecutori exhiberi quovis tempore, modo absit fraus et dolus. - Si in rescripto ipsa concessio exsecutori committatur, ipsius

DOMESTICIS     [1]
Can. 1229      autem esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera. - Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel alius

DOMIBUS     [3]
Can. 0630      frequenter confiteri possint. § 3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii
Can. 0667      castitati personae consecratae periculosa. - § 1. In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes
Can. 0860      § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi de causa id permiserit

DOMICILII     [7]
Can. 0166      quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii vel quasi-domicilii aut in loco commorationis. § 2. Si
Can. 0975      § 2 cessat amissione officii vel excardinatione aut amissione domicilii. - Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipiendas facultate careat
Can. 1408      fori actori conceditur. - Quilibet conveniri potest coram tribunali domicilii vel quasi-domicilii. - § 1. Vagus forum habet in
Can. 1413      quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commorationis, ad normam cann. 1408-1409, illius
Can. 1673      in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae, ipsa audita, consentiat; 4_ tribunal loci in
Can. 1673      colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid excipiendum
Can. 1699      ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum

DOMICILIIS     [1]
Can. 1612      tribunal; qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domiciliis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in

DOMICILIUM     [28]
Can. 0012      peculiari territorio ii subiciuntur proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto
Can. 0100      - Persona dicitur: incola, in loco ubi est eius domicilium; advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur
Can. 0100      in loco ubi quasi-domicilium habet; peregrinus, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium
Can. 0100      domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; vagus, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium. - § 1. Locus originis filii
Can. 0101      neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes
Can. 0101      quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio
Can. 0102      est locus in quo inventus est. - § 1. Domicilium acquiritur ea in territorio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis
Can. 0102      aut ad tres menses reapse sit protracta. § 3. Domicilium vel quasi-domicilium in territorio paroeciae dicitur paroeciale; in territorio
Can. 0103      dioecesanum. - Sodales institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur
Can. 0104      can. 102, § 2, commorantur. - Coniuges commune habeant domicilium vel quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta de
Can. 0104      vel alia iusta de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium
Can. 0105      domicilium vel quasi-domicilium. - § 1. Minor necessario retinet domicilium et quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia egressus potest
Can. 0105      atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam proprium domicilium. § 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam
Can. 0105      minoritate, in tutelam vel curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris. - Domicilium et
Can. 0106      alterius, domicilium et quasi-domicilium habet tutoris vel curatoris. - Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non
Can. 0107      salvo praescripto can. 105. - § 1. Tum per domicilium tum per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur
Can. 0107      commoratur. § 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-domicilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci in
Can. 0352      competit. § 4. Decanus et Subdecanus, si in Urbe domicilium non habeant, illud ibidem acquirant. - § 1. Cardinales
Can. 0498      provideant, idem ius electionis conferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domicilium in dioecesi habent. - Modus eligendi membra
Can. 0967      vi concessionis Ordinarii loci incardinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius
Can. 0971      Facultatem ad excipiendas habitualiter confessiones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-domicilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi
Can. 1016      adscribi intendant, est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet domicilium, aut dioecesis cui promovendus sese devovere statuit; quod attinet
Can. 1115      Matrimonia celebrentur in paroecia ubi alterutra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domicilium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis
Can. 1409      loco ubi actu commoratur. § 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque locus commorationis nota sint, conveniri potest
Can. 1504      aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia; 4_ indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conventae. - § 1. Iudex unicus
Can. 1552      1. Cum probatio per testes postulatur, eorum nomina et domicilium tribunali indicentur. § 2. Exhibeantur, intra terminum a iudice
Can. 1673      celebratum est; 2_ tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars
Can. 1673      quasi-domicilium habet; 3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae

DOMINI     [9]
Can. 0222      2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus pauperibus subveniendi. - § 1
Can. 0395      dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi
Can. 0897      et crescit Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula perpetuatur, totius cultus
Can. 0913      ut mysterium Christi pro suo captu percipiant et Corpus Domini cum fide et devotione sumere valeant. § 2. Pueris
Can. 0916      sine praemissa sacramentali confessione Missam ne celebret neve Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et deficiat opportunitas confitendi
Can. 0951      est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras vero
Can. 1246      de praecepto servanda est. Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi, Epiphaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et
Can. 1247      operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediant. -
Can. 1251      quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri Iesu Christi. - Lege abstinentiae tenentur qui decimum

DOMINICA     [3]
Can. 0856      quolibet die celebrari possit, commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri possit, in vigilia Paschatis, celebretur. -
Can. 1246      in domo diu noctuque degentes. - § 1. Dies dominica in qua mysterium paschale celebratur, ex apostolica traditione, in
Can. 1247      praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. - Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam

DOMINICAM     [1]
Can. 1246      ex diebus festis de praecepto abolere vel ad diem dominicam transferre. - Die dominica aliisque diebus festis de praecepto

DOMINICIS     [6]
Can. 0388      Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua regione Missam
Can. 0528      christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, praesertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda necnon catechetica institutione tradenda
Can. 0530      benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7_ celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et festis de praecepto. - Licet paroeciale quoddam munus
Can. 0534      Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro
Can. 0767      vitae christianae exponantur. § 2. In omnibus Missis diebus dominicis et festis de praecepto, quae concursu populi celebrantur, homilia
Can. 0905      immo, necessitate pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis et festis de praecepto, celebrent. - Nisi iusta et

DOMINICO     [1]
Can. 1010      liturgici praescribunt. - Ordinatio intra Missarum sollemnia celebretur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes pastorales aliis

DOMINIO     [3]
Can. 1171      ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio sint privatorum. - § 1. Nemo exorcismos in obsessos
Can. 1269      ad normam cann. 197-199. - Res sacrae, si in dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed
Can. 1475      - § 1. Iudicio expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum exemplari. § 2

DOMINIUM     [4]
Can. 0706      - Religiosus de quo supra: 1_ si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum
Can. 0706      capax est possidendi vel minus; 2_ si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum
Can. 1232      § 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas rectoris, dominium et administratio bonorum. - Sanctuariis quaedam privilegia concedi poterunt
Can. 1256      acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad normam iuris. - Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet

DOMINO     [11]
Can. 0330      apostolatum laicis proprium exercendum debite efformentur. - Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari
Can. 0331      - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum
Can. 0383      prout ab Ecclesia intellegitur. § 4. Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut et ipsis caritas eluceat Christi
Can. 0529      fidelium sollicitudines, angores et luctus praesertim participans eosque in Domino confortans necnon, si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos
Can. 0575      et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat. - Competentis Ecclesiae auctoritatis
Can. 0626      instituti prae oculis habentes, nominent aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant praetera in electionibus
Can. 0691      ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti Moderatori, qui eam
Can. 0727      incorporatus, qui institutum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum petat
Can. 0840      Ecclesiae plene congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones Christi et Ecclesiae
Can. 0998      continentur. - Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et salvet, commendat
Can. 1055      atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. § 2

DOMINUM     [1]
Can. 0663      Sacrificium eucharisticum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent. § 3. Lectioni sacra iuris

DOMINUS     [4]
Can. 0747      referendo, cann. 694-704. - § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem
Can. 0897      Augustissimum Sacramentum est sanctissima Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus continetur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit et
Can. 0899      actio est ipsius Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substantialiter
Can. 0899      participantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit. - § 1. Minister, qui in

DOMO     [32]
Can. 0103      loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can. 102, § 2, commorantur. -
Can. 0167      § 2. Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit electio, sed electioni ob infirmam
Can. 0236      instruantur: 1_ iuvenes per tres saltem annos in aliqua domo peculiari degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter
Can. 0312      domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti sit
Can. 0317      vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad
Can. 0533      1281-1288. - § 1. Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particularibus, si iusta
Can. 0533      loci Ordinarius permittere potest ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque
Can. 0550      de causa, permittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde
Can. 0550      inter parochum et vicarios aliqua vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi id fieri possit, provehatur. § 3. Ad
Can. 0608      instituti est propria. - Communitas religiosa habitare debet in domo legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati
Can. 0629      aut visitationis scopum aliter impedire. - In sua quisque domo Superiores commorentur, nec ab eadem discedant, nisi ad normam
Can. 0647      § 2. Novitiatus, ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad
Can. 0647      sui consilii, candidatus novitiatum peragere potest in alia instituti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices magistri novitiorum
Can. 0647      novitiorum coetus, per certa temporis spatia, in alia instituti domo, a se designata, commoretur. - § 1. Novitiatus, ut
Can. 0649      § 3 et can. 648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superet
Can. 0665      sacramentum frequenter accedant. - § 1. Religiosi in propria domo religiosa habitent vitam communem servantes, nec ab ea discedant
Can. 0665      licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta
Can. 0665      apostolatus exercendi nomine instituti. § 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo sese subducendi a potestate
Can. 0703      mora, a Superiore locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest. Superior maior, si opus sit, dimissionis
Can. 0740      contextu sermonis aliud constet. - Sodales habitare debent in domo vel in communitate legitime constituta et servare vitam communem
Can. 0740      ad normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - § 1. Societates et, nisi
Can. 0911      institutis religiosis aut societatibus vitae apostolicae quoad omnes in domo versantes. § 2. In casu necessitatis aut de licentia
Can. 0936      pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo
Can. 0936      dioecesani praescriptis. - In domo instituti religiosi aliave pia domo, sanctissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia aut in oratorio
Can. 0967      iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales aliosque in domo instituti aut societatis diu noctuque degentes, qui vi officii
Can. 0968      officii facultate gaudent confessiones excipiendi suorum subditorum aliorumque, in domo diu noctuque degentium, Superiores instituti religiosi aut societatis vitae
Can. 0969      qui facultatem ad excipiendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat. - Facultas ad
Can. 0985      aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte
Can. 1196      ad sodales, novitios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut societatis degunt; 3_ ii quibus ab Apostolica
Can. 1245      sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios subditos aliosque in domo diu noctuque degentes. - § 1. Dies dominica in
Can. 1337      accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus vel emendandis destinata. - §
Can. 1747      2. Si autem de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius

DOMORUM     [2]
Can. 0610      monialium requiritur insuper licentia Apostolicae Sedis. - § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita utilitate Ecclesiae et instituti
Can. 0621      potestatem, quam ius universale Superioribus maioribus tribuit. - Plurium domorum coniunctio quae sub eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti

DOMOS     [7]
Can. 0317      institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in
Can. 0397      continentur. § 2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis. -
Can. 0622      - Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea
Can. 0628      iure proprio instituti ad hoc munus designatur, statis temporibus domos et sodales sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii
Can. 0628      sui iuris de quibus in can. 615; 2_ singulas domos instituti iuris dioecesani in proprio territorio sitas. § 3
Can. 0707      Episcopus emeritus habitationis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit
Can. 1427      - § 1. Si controversia sit inter religiosos vel domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex primae instantiae

DOMUI     [4]
Can. 0556      ecclesiae, quae nec sit paroecialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem
Can. 0562      provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat. - Rectorem ecclesiae
Can. 0934      in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel oratorio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae adnexo; 2_ asservari
Can. 0936      Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia aut in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta de causa Ordinarius permittere, ut

DOMUM     [8]
Can. 0463      institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero et modo ab Episcopo dioecesano determinatis
Can. 0611      sodalium necessitatibus provideatur. - Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum
Can. 0616      reservatur de bonis in casu statuere. § 3. Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli
Can. 0620      institutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequiparatam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His accedunt Abbas Primas
Can. 0665      atque iusta de causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa
Can. 0733      agitur de eius suppressione. § 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia
Can. 1220      ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate
Can. 1747      parochi munere exercendo abstinere, quam primum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent ei tradere, cui

DOMUS     [26]
Can. 0103      vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad normam can
Can. 0312      datus; consensus tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo
Can. 0555      libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus paroecialis debita diligentia curetur. § 2. In vicariatu sibi
Can. 0567      praescripto can. 976. - § 1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto
Can. 0608      constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia celebretur et asservetur ut
Can. 0609      vere sit centrum communitatis. - § 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab auctoritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi dioecesani
Can. 0610      iuxta proprios instituti fines et spiritum. § 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit fore ut congrue sodalium
Can. 0612      sacra ministeria peragendi, servatis de iure servandis. - Ut domus religiosa ad opera apostolica destinetur diversa ab illis pro
Can. 0613      internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur. - § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et monachorum sub proprii Moderatoris regimine
Can. 0613      iuris est, nisi constitutiones aliter ferant. § 2. Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior. - Monasteria
Can. 0616      iuris peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur. - § 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad
Can. 0616      Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano. De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium
Can. 0616      voluntatibus et iuribus legitime quaesitis. § 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de
Can. 0624      instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris constitutiones aliter ferant. § 2. Ius proprium
Can. 0634      instituti sit conformis. - § 1. Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi
Can. 0637      Loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de rationibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani. - § 1. Ad ius proprium
Can. 0647      atque ipsorum propositum et idoneitas comprobentur. - § 1. Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto
Can. 0667      instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus semper reservata. § 2. Strictior disciplina
Can. 0688      can. 615, indultum, ut valeat, confirmari debet ab Episcopo domus assignationis. - § 1. Sodalis, expleta professione temporaria, si
Can. 0691      vero iuris dioecesani, id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus assignationis sita est, concedere potest. - Indultum discedendi legitime
Can. 0700      dioecesani, confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est domus, cui religiosus adscriptus est. Decretum vero, ut valeat, indicare
Can. 0733      § 2, etiam cann. 598-602 applicantur. - § 1. Domus erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis
Can. 0741      Societates et, nisi aliter ferant constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia
Can. 0936      causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio eiusdem domus asservetur. - Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua
Can. 1051      praescripta quae sequuntur: 1_ habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus formationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis, scilicet de
Can. 1215      § 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettulerint, antequam

DONA     [4]
Can. 0605      Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant iidemque adiuvent
Can. 1386      agat vel omittat, iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes acceptat. - Sacerdos, qui in actu vel
Can. 1456      - Iudex et omnes tribunalis administri, occasione agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur. - § 1. Iudices qui, cum
Can. 1489      aliis favorabilius definiantur. - Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint

DONANDI     [1]
Can. 1176      § 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasticis ad normam iuris donandi sunt. § 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis spiritualem

DONANTIUM     [1]
Can. 1300      voluntatem. - Voluntates fidelium facultates suas in pias causas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos sive per

DONANTUR     [2]
Can. 0116      sunt privatae. § 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto eandem
Can. 0116      decreto eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac personalitate donantur tantum per speciale competentis auctoritatis decretum eandem personalitatem expresse

DONARI     [1]
Can. 0966      fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi. § 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive concessione ab auctoritate

DONAT     [1]
Can. 1386      censura vel alia iusta poena puniatur. - Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis, munus in Ecclesia exercens, illegitime

DONATA     [1]
Can. 0325      ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint. - § 1. Extinguitur christifidelium consociatio

DONATIONEM     [1]
Can. 0607      conditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo tota ipsius exsistentia fit

DONATIONES     [2]
Can. 0577      - Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae consecratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam quae data est eis: Christum
Can. 1285      de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere. - Administratores

DONATIS     [2]
Can. 0638      regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur
Can. 1292      summam maximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad

DONATOR     [1]
Can. 1302      mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. §

DONATORE     [1]
Can. 1284      tam canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate imposita sint, ac praesertim cavere ne

DONATUS     [1]
Can. 0884      vi iuris aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros, ut et ipsi sacramentum

DONEC     [21]
Can. 0015      notorium non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur. - § 1. Leges authentice interpretatur legislator
Can. 0191      § 2. Remunerationem cum priore officio conexam translatus percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit. - Ab officio quis amovetur
Can. 0340      Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit aut dissolverit. -
Can. 0347      suspenditur synodi coetus, itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit. -
Can. 0409      nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Episcopus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat
Can. 0417      quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioecesani notitiam iidem acceperint, itemque
Can. 0417      dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint. - §
Can. 0468      vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem
Can. 0701      Si tamen sodalis sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi
Can. 0786      radicata est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum scilicet instructae sint propriis
Can. 0955      esse intuitu personae; obligatione etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acceperit. §
Can. 1042      cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet, donec, depositis officio et administratione atque rationibus redditis, liber factus
Can. 1044      psychica de qua in can. 1041, n. 1, afficitur, donec Ordinarius, consulto perito, eiusdem ordinis exercitium permiserit. - Ignorantia
Can. 1060      iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur. - § 1. Matrimonium inter baptizatos validum
Can. 1061      § 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur. § 3. Matrimonium invalidum dicitur putativum, si
Can. 1061      si bona fide ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certa evadat. - §
Can. 1086      dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram vero non
Can. 1107      vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit. - § 1. Ea tantum
Can. 1198      can. 1196. - Vota ante professionem religiosam emissa suspenduntur, donec vovens in instituto religioso permanserit. - § 1. Iusiurandum
Can. 1211      contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur. -
Can. 1518      cuius ratione agit: 1_ causa nondum conclusa, instantia suspenditur donec heres defuncti aut successor aut is, cuius intersit, litem

DONENTUR     [1]
Can. 1183      intendebant quique autem ante baptismum mortui sunt, exequiis ecclesiasticis donentur. § 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesiali non

DONO     [2]
Can. 0574      specialiter a Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et, secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni
Can. 0879      et quo baptizati, iter initiationis christianae prosequentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat

DONUM     [3]
Can. 0247      statum caelibatus congrua educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in honore habere discant. § 2. De officiis et
Can. 0277      continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo facilius adhaerere
Can. 0575      Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia

DOS     [1]
Can. 1272      moderari, ita ut reditus, immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad institutum, de quo in can. 1274, §

DOTATIONIS     [1]
Can. 1305      attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine assignata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando

DOTES     [1]
Can. 0795      commune societatum, pueri et iuvenes ita excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis

DOTIBUS     [2]
Can. 0241      ab Episcopo dioecesano admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus humanis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum valetudine physica
Can. 0378      animarum zelo, sapientia, prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo

DOTIBUSQUE     [1]
Can. 0230      ecclesiastica recipiendum. - § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum

DUAE     [1]
Can. 0181      - § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem duae tertiae partes suffragiorum. § 2. Suffragium pro postulatione exprimi

DUAS     [4]
Can. 0455      § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo
Can. 1086      legitime et certo constiterit. - § 1. Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel
Can. 1124      regestis matrimoniorum et baptizatorum rite fiat. - Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata
Can. 1427      Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit per se ipse vel

DUBIA     [5]
Can. 0017      verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos, si qui sint
Can. 0869      in casibus de quibus in §§ 1 et 2, dubia remaneat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur nisi
Can. 1150      interea receperit, firmo praescripto can. 1141. - In re dubia privilegium fidei gaudet favore iuris. - Coniuges habent officium
Can. 1507      scripto respondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia concordanda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat necessitatem partes
Can. 1513      difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit. § 3. Decretum

DUBIAE     [1]
Can. 0869      eidem aut, si de infante agitur, eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati declarentur. - Infans expositus aut inventus

DUBIAM     [1]
Can. 0016      declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur. § 3. Interpretatio autem per modum

DUBIATIO     [1]
Can. 0066      Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de re dubiatio. - § 1. Si contingat ut de una eademque

DUBII     [4]
Can. 1661      in cann. 1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii determinet; dein ad audientiam, non ultra triginta dies celebrandam
Can. 1661      citet qui in ea interesse debent, addita pro partibus dubii formula. § 2. In citatione partes certiores fiant se
Can. 1677      sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel dubiorum decreto suo statuat ex officio et partibus
Can. 1677      statuat ex officio et partibus notificet. § 3. Formula dubii non tantum quaerat an constet de nullitate matrimonii in

DUBIIS     [1]
Can. 1611      debet: 1_ definire controversiam coram tribunali agitatam, data singulis dubiis congrua responsione; 2_ determinare quae sint partium obligationes ex

DUBIO     [15]
Can. 0014      quo versantur. - Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab
Can. 0014      irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si
Can. 0021      speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur. - In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad
Can. 0036      secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve
Can. 0067      neglegentia sua rescripto usus non fuerit. § 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur ad rescribentem. -
Can. 0090      superiore data sit, etiam invalida. § 2. Dispensatio in dubio de sufficientia causae valide et licite conceditur. - Qui
Can. 0144      errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, supplet Ecclesia
Can. 0869      num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione
Can. 1005      eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit. - In dubio utrum infirmus rationis usum attigerit, an periculose aegrotet vel
Can. 1060      matrimonii effectus. - Matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur. -
Can. 1084      dirimit. § 2. Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec
Can. 1084      Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum
Can. 1084      sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandum. § 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec
Can. 1184      publico fidelium scandalo concedi possunt. § 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est. - Excluso
Can. 1505      si iudex vel tribunal incompetens sit; 2_ si sine dubio constet actori legitimam deesse personam standi in iudicio; 3_

DUBIORUM     [2]
Can. 1612      debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus et formula dubiorum. § 3. Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus
Can. 1677      litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel dubiorum decreto suo statuat ex officio et partibus notificet. §

DUBITANDI     [1]
Can. 0869      et ministri baptizantis, seria ratio adsit de baptismi validitate dubitandi. § 3. Quod si, in casibus de quibus in

DUBITAT     [1]
Can. 1052      Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines recipiendos, eundem ne

DUBITATIO     [1]
Can. 0751      divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianaeex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici

DUBITETUR     [1]
Can. 0869      licite baptizatur, etiam invitis parentibus. - § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit, aut baptismus valide collatus fuerit

DUBIUM     [8]
Can. 0653      iudicetur, novitius ad professionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore
Can. 0845      nequeunt. § 2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta de quibus in § 1 revera
Can. 0980      paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo. - Si confessario dubium non est de paenitentis dispositione et hic absolutionem petat
Can. 1084      ipsa eius natura dirimit. § 2. Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio facti, matrimonium non
Can. 1091      multiplicatur. § 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu lineae rectae
Can. 1513      causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia respondendum sit. §
Can. 1530      partis vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium poni. - § 1. Pars legitime interrogata respondere debet
Can. 1681      servetur praescriptum can. 1574. - Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal

DUBIUS     [1]
Can. 1086      matrimonii tamquam baptizata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius, praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii, donec

DUCANT     [2]
Can. 0555      et coordinandi; 2_ prospiciendi ut clerici sui districtus vitam ducant proprio statui congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant; 3_
Can. 0714      familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant. - § 1. Sodales clerici in dioecesi incardinati ab

DUCANTUR     [1]
Can. 0528      item ut iidem ad orationem etiam in familiis peragendam ducantur atque conscie et actuose partem habeant in sacra liturgia

DUCAT     [3]
Can. 0872      itemque operam dare ut baptizatus vitam christianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhaerentes fideliter adimpleat. - Patrinus unus tantum
Can. 0874      confirmatus et sanctissimum Eucharistiae sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri suscipiendo congruam; 4_ nulla poena canonica
Can. 1570      ad examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus

DUCENDA     [1]
Can. 0276      in mundo exercent. - § 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem persequendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui

DUCENDAM     [10]
Can. 0206      Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus celebrandos introducit, eisdem
Can. 0210      - Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires
Can. 0217      Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem
Can. 0600      praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam et limitationem
Can. 0652      comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare. § 2. Novitii ad virtutes humanas et christianas
Can. 0659      omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam instituti propriam plenius ducendam et ad eius missionem aptius prosequendam. § 2. Quapropter
Can. 0689      in § 1, reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovendam ad
Can. 0721      habeat oportet maturitatem, quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria. - § 1. Probatio initialis eo ordinetur
Can. 0722      instituti exerceantur. § 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam candidati rite instituantur atque ad eandem integre in apostolatum
Can. 1063      tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant. - Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur

DUCENDI     [2]
Can. 0611      erigendam domum religiosam alicuius instituti secumfert ius: 1_ vitam ducendi secundum indolem et fines proprios instituti; 2_ opera instituto
Can. 0652      cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica consecratam; de

DUCENDO     [1]
Can. 0835      modo idem munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano ducendo et educationem christianam filiorum procurando. - Cum cultus christianus

DUCENTES     [1]
Can. 0731      apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam constitutionum ad perfectionem

DUCTA     [1]
Can. 0944      sollemnitate Corporis et Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta. § 2. Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordinationes

DUCTU     [3]
Can. 0252      § 1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione
Can. 0603      in manu Episcopi dioecesani et propriam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet. - § 1. Hisce vitae consecratae formis
Can. 1609      seu relatore initium fiat, habeatur discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva

DUCTUR     [1]
Can. 0530      5_ persolutio funerum; 6_ fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur processionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam solemnes; 7_

DUCUNT     [3]
Can. 0303      religiosi participantes, sub altiore eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur aliove
Can. 0573      paupertatis et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt, Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur. - § 1
Can. 0607      tamen tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in communi ducunt. § 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae

DUM     [6]
Can. 0206      fovet. § 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae, dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad sacros ritus
Can. 1044      receptos sunt irregulares: 1_ qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur, illegitime ordines recepit; 2_ qui delictum commisit, de
Can. 1322      habitualiter rationis usu carent, etsi legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti in incapaces habentur. - Nulli poenae
Can. 1428      colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur, dum ipse munus suum exercet. - Tribunalis collegialis praeses debet
Can. 1470      designata. - § 1. Nisi aliter lex particularis caveat, dum causae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula
Can. 1730      moras vitandas potest iudex iudicium de damnis differre usque dum sententiam definitivam in iudicio poenali protulerit. § 2. Iudex

DUMMODO     [49]
Can. 0014      in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispensare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata, concedi soleat ab auctoritate
Can. 0039      ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas si, nisi, dummodo exprimuntur. - Exsecutor alicuius actus administrativi invalide suo munere
Can. 0066      loci in quo ipsa residet, aut rei dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla sit de ipsa persona vel de
Can. 0087      in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam ipsa in iisdem adiunctis concedere
Can. 0154      quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declaratum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et
Can. 0166      etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia
Can. 0174      iure aut statutis caveatur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe electores, unanimi et scripto consensu, in unum vel
Can. 0271      a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis aequitas
Can. 0395      abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti
Can. 0409      coadiutor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit. § 2. Vacante sede episcopali, nisi
Can. 0533      ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum rite apteque sit provisum. § 2
Can. 0550      ut alibi resideat, praesertim in domo pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio munerum nullum exinde detrimentum capiat. § 2
Can. 0559      celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant
Can. 0579      quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit. - Aggregatio alicuius instituti vitae
Can. 0696      § 1. Sodalis dimitti etiam potest ob alias causas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, uti sunt
Can. 0729      694 et 695 constitutiones praeterea determinent alias causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, externae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque
Can. 0844      id postulet aut vera spiritualis utilitas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indifferentismi, licet christifidelibus quibus physice
Can. 0844      suae communitatis ministrum accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam manifestent et rite sint
Can. 0903      Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commendatitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem
Can. 0928      - Eucharistica celebratio peragatur lingua latina aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime approbati fuerint. - Sacerdotes et diaconi
Can. 0955      intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem
Can. 1080      can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo casus sit occultus, omnes de quibus in can. 1079
Can. 1099      Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem. -
Can. 1109      matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini. - Ordinarius et parochus
Can. 1116      possunt: 1_ in mortis periculo; 2_ extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam
Can. 1143      ipso facto quo novum matrimonium ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata discedat. § 2. Discedere censetur pars
Can. 1144      et ab interpellatione dispensare, sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo procedendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri
Can. 1158      privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte
Can. 1159      consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret. § 2. Si
Can. 1163      ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret. § 2. Matrimonium irritum ob
Can. 1183      loci iudicio, nisi constet de contraria eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi nequeat. - § 1. Exequiis ecclesiasticis
Can. 1196      Romanum Pontificem, vota privata possunt iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum: 1_ loci Ordinarius
Can. 1222      eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum inde detrimentum capiat. - Oratorii nomine
Can. 1308      vel quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit
Can. 1324      mentis deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impedierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata vel nutrita; 4_
Can. 1324      adnexam; 10_ ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec gravis permanserit. § 2. Idem potest iudex facere
Can. 1355      lege constitutam, si sit irrogata vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae Sedi reservata: 1_ Ordinarius, qui iudicium
Can. 1409      locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris, dummodo aliud forum legitimum non suppetat. - Ratione rei sitae
Can. 1497      § 1. Ad crediti quoque securitatem sequestratio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet. § 2. Sequestratio extendi
Can. 1522      immo haec vim habere possunt etiam in alia instantia, dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat
Can. 1567      directe attingunt. § 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest
Can. 1570      examen vocari, si iudex id necessarium vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis absit periculum. - Testibus, iuxta
Can. 1600      partes consentiant; 2_ in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis periculum
Can. 1645      § 1, Adversus sententiam quae transierit in rem iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur restitutio in integrum
Can. 1673      3_ tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dummodo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum conferentiae degat et
Can. 1673      loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque probationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domicilii partis conventae, qui prius
Can. 1686      de exsistentia impedimenti dirimentis vel de defectu legitimae formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse, aut de
Can. 1702      iudicio contentioso ordinario et in causis de matrimonii nullitate, dummodo cum horum processum indole componi queant. - § 1
Can. 1743      non solum pure et simpliciter, sed etiam sub condicione, dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur

DUMTAXAT     [12]
Can. 0071      vel denegare. - Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur
Can. 0080      competendi auctoritate fuerit accepta. § 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis persona physica renuntiare potest. § 3
Can. 0134      Episcopo dioecesano, in ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi in can. 381, § 2
Can. 0406      Episcopi auxiliaris de quo in can. 403, § 2, dumtaxat dependentes. - § 1. Ut quam maxime praesenti et
Can. 0483      attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum. §
Can. 0612      quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disciplinam dumtaxat referatur. - § 1. Domus religiosa canonicorum regularium et
Can. 1239      - § 1. Altare tum fixum tum mobile divino dumtaxat cultui reservandum est, quolibet profano usu prorsus excluso. §
Can. 1285      pressius determinare modos quibus exhibendae sint. - Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae
Can. 1405      a nemine iudicatur. - § 1 Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can
Can. 1452      In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis. Causa autem legitime introducta, iudex procedere
Can. 1495      quo actio prior instituta est, licet ad unam causam dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti. - § 1. Qui
Can. 1622      a die publicationis sententiae. - Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero

DUO     [7]
Can. 0067      § 1. Si contingat ut de una eademque re duo rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae
Can. 0119      placuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem
Can. 0119      absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo voto paritatem dirimere
Can. 0152      secumferentis, sine gravi causa ne differatur. - Nemini conferantur duo vel plura officia incompatibilia, videlicet quae una simul ab
Can. 0173      Antequam incipiat electio, deputentur e gremio collegii aut coetus duo saltem scrutatores. § 2. Scrutatores suffragia colligant et coram
Can. 1415      conexae, nisi legis praescriptum obstet. - Ratione praeventionis, si duo vel plura tribunalia aeque competentia sunt, ei ius est
Can. 1427      se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae. § 3. Si demum

DUOBUS     [13]
Can. 0055      intimatum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesentibus subscribendis. -
Can. 0119      sunt praesentes; post duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candidatis qui maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt
Can. 0119      maiorem suffragiorum partem obtinuerint, vel, si sunt plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium, si paritas maneat, ille
Can. 0189      quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram duobus testibus. § 2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa
Can. 0491      territorio exstantium diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo
Can. 0697      probationes colligat vel compleat; 2_ sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat
Can. 0877      aliquo publico documento aut ipsius declaratione coram parocho et duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus, nulla facta
Can. 1105      datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam
Can. 1108      vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, necnon coram duobus testibus, secundum tamen regulas expressas in canonibus qui sequuntur
Can. 1143      pars sit invita. - § 1. Matrimonium initum a duobus non baptizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei
Can. 1720      vocatus, comparere neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet
Can. 1742      de qua in can. 1740, Episcopus rem discutiat cum duobus parochis e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali
Can. 1750      allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cum duobus parochis ad normam can. 1742, § 1 selectis, rationes

DUODECIM     [2]
Can. 0502      sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera
Can. 0648      designata, commoretur. - § 1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo

DUODEVIGESIMUM     [1]
Can. 0097      obstet lata legitima sanctio. - § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor

DUOS     [7]
Can. 0382      a receptis apostolicis litteris; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem receptis. § 3. Canonicam dioecesis possessionem
Can. 0418      - § 1. A certa translationis notitia, Episcopus intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque canonicam possessionem
Can. 0443      pastorale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab iisdem designatos; qui
Can. 1014      Apostolicae dispensatio intercesserit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episcopali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde convenit autem, ut
Can. 1280      iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui administratorem, ad normam statutorum, in munere adimplendo
Can. 1424      tantum causarum genera. - Unicus iudex in quolibet iudicio duos assessores, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asciscere
Can. 1718      § 1 et 2, audiat Ordinarius, si prudenter censeat, duos iudices aliosve iuris peritos. § 4. Antequam ad normam

DUPLEX     [2]
Can. 1641      Firmo praescripto can. 1643, res iudicata habetur: 1_ si duplex intercesserit inter easdem partes sententia conformis de eodem petito
Can. 1644      exceptis causis de coniugum separatione. - § 1. Si duplex sententia conformis in causa de statu personarum prolata sit

DUPLICI     [1]
Can. 0276      imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse adimpleant; 2_ duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam suam spiritualem nutriant

DURAM     [1]
Can. 1153      alteri aut proli facessat, vel aliter vitam communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet causam discedendi, decreto Ordinarii loci

DURANTE     [9]
Can. 0112      obtinuerit; 2_ coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire
Can. 0340      partes in Concilio determinare. - Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus
Can. 0494      sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo
Can. 0533      dioecesani est normas statuere quibus prospiciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae per sacerdotem debitis facultatibus instructum. -
Can. 0624      intermissione in regiminis officiis versentur. § 3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob
Can. 0643      qui decimum septimum aetatis annum nondum compleverit; 2_ coniux, durante matrimonio; 3_ qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae
Can. 0721      aut in societate vitae apostolicae incorporatus est; 3_ coniux durante matrimonio. § 2. Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta etiam
Can. 0941      normis in libris liturgicis praescriptis. § 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem ecclesiae vel oratorii aula sanctissimi
Can. 1747      Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante. § 3. Pendente recursu adversus amotionis decretum, Episcopus non

DURATIONIS     [1]
Can. 0659      Quapropter ius proprium rationem definire debet huius institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae necessitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout a

DURATURAM     [1]
Can. 1116      dummodo prudenter praevideatur earum rerum condicionem esse per mensem duraturam. § 2. In utroque casu, si praesto sit alius

DURUM     [2]
Can. 1148      baptizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo, si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis
Can. 1357      confessarius remittere potest in foro interno sacramentali, si paenitenti durum sit in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium

DUXERIT     [3]
Can. 0463      3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos ministros aut sodales Ecclesiarum
Can. 1582      relationem exhibere. - Si ad definitionem causae iudex opportunum duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem inspicere, decreto
Can. 1598      possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1

Conspectus Analiticus


DOCTRINARUM
          
DOCTRINAS
          
DOCUMENTA
          
DOCUMENTALI
          
DOCUMENTI
          
DOCUMENTIS
          
DOCUMENTO
          
DOCUMENTORUM
          
DOCUMENTUM
          
DOGMATICAE
          
DOGMATICAM
          
DOLEAT
          
DOLO
          
DOLOSA
          
DOLOSE
          
DOLUS
          
DOMESTICIS
          
DOMIBUS
          
DOMICILII
          
DOMICILIIS
          
DOMICILIUM
          
DOMINI
          
DOMINICA
          
DOMINICAM
          
DOMINICIS
          
DOMINICO
          
DOMINIO
          
DOMINIUM
          
DOMINO
          
DOMINUM
          
DOMINUS
          
DOMO
          
DOMORUM
          
DOMOS
          
DOMUI
          
DOMUM
          
DOMUS
          
DONA
          
DONANDI
          
DONANTIUM
          
DONANTUR
          
DONARI
          
DONAT
          
DONATA
          
DONATIONEM
          
DONATIONES
          
DONATIS
          
DONATOR
          
DONATORE
          
DONATUS
          
DONEC
          
DONENTUR
          
DONO
          
DONUM
          
DOS
          
DOTATIONIS
          
DOTES
          
DOTIBUS
          
DOTIBUSQUE
          
DUAE
          
DUAS
          
DUBIA
          
DUBIAE
          
DUBIAM
          
DUBIATIO
          
DUBII
          
DUBIIS
          
DUBIO
          
DUBIORUM
          
DUBITANDI
          
DUBITAT
          
DUBITATIO
          
DUBITETUR
          
DUBIUM
          
DUBIUS
          
DUCANT
          
DUCANTUR
          
DUCAT
          
DUCENDA
          
DUCENDAM
          
DUCENDI
          
DUCENDO
          
DUCENTES
          
DUCTA
          
DUCTU
          
DUCTUR
          
DUCUNT
          
DUM
          
DUMMODO
          
DUMTAXAT
          
DUO
          
DUOBUS
          
DUODECIM
          
DUODEVIGESIMUM
          
DUOS
          
DUPLEX
          
DUPLICI
          
DURAM
          
DURANTE
          
DURATIONIS
          
DURATURAM
          
DURUM
          
DUXERIT
          

Cooperatorum Veritatis Societas

© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.

Litterula per inscriptionem electronicam :     Cooperatorum Veritatis Societas


«Amici veri Ecclesiae Traditionalistae sunt» Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»